MISI PKRI

MISI (TUGAS)
  • Setiap ahli hendaklah melaksanakan misi (Tugas) yang ditetapkan untuk mencapai visi PKRI.
  • Menyatukan dan membina individu dari pelbagai latar belakang bagi membentuk masyarakat yang bebas dariperbuatan/amalan mengumpatberamal kerana duniasombongujub’, hasad/dengkimenganiaya sesama makhlukdansum’ah/riya`.

banner3
  • Mewujudkan satu wadah (platform) kepada ahli-ahlinya untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti kebajikan dan kebaikan kepada seluruh masyarakat tanpa mengira latar belakang, ikhlas semata-mata kerana Allah s.w.t.
pic2

  • Membantu sesiapa sahaja tanpa mengira latar belakang yang tiada arah tujuan atau yang telah kehilangan arah tujuan dalam hidup serta mereka yang teraniaya dengan cara bekerja sama dengan mana-mana badan professional atau agensi-agensi awam yang terlibat atau secara sendiri.
pic3

  • Membantu golongan mualaf dan warga tua dari segi kebajikan mereka dengan cara bekerjasama dengan mana-mana badan kebajikan yang menguruskan golongan tersebut atau bertindak secara sendiri.
pic4

  • Menjalankan aktiviti-aktiviti dan majlis-majlis yang boleh meningkatkan tahap fikiran, jiwa, hati dan kerohanian ahli-ahlinya dan individu-individu lain yang berminat.
Pic5