Tentang Kami


SEJARAH PENUBUHAN
  • PKRI telah didaftarkan di bawah Akta Pertubuhan 1965 pada 19 Februari 2013 (no. pendaftaran: PPM-007-04-19022013
  • PKRI adalah wadah yang digunakan dalam menggerakkan aktiviti-aktiviti untuk membantu setiap AHLI mencapai IKHLAS yang tulin dan memiliki IMAN yang benar.


MOTO DAN LOGO
MotoSedia – Bersedia – Tersedia.
Maksud Logo PKRI:
LOGO
  • Bentuk segi tiga – menggambarkan masyarakat pelbagai latar belakang dan hala tuju.
  • Bentuk bulat – menggambarkan seluruh dunia.
  • Bentuk segi empat – menggambarkan wadah (platform).
  • Bentuk-bentuk ini memberi maksud bahawa, Pertubuhan kebajikan Raudhatul Ikhlas Malaysia adalah satu wadah (platform) untuk menyatukan pelbagai lapisan masyarakat dari pelbagai latar belakang di seluruh dunia untuk melaksanakan kebajikan dan kebaikan