SENARAI TUGAS JAWATANKUASA

SENARAI TUGAS JAWATANKUASA
Biro Pendidikan:
Merangka dan melaksanakan kursus latihan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan ahli.
Biro Kebajikan:
Merangka dan melaksanakan program riadah, kekeluargaan, sukan, bantuan dan kebajikan untuk ahli.
Biro Promosi:
Merangka dan melaksanakan program untuk mempromosikan pertubuhan dan aktiviti-aktiviti yang dijalankan pertubuhan.
Biro Ekonomi:
Merangka dan melaksanakan program-program yang dapat menjana pendapatan Pertubuhan.
Biro Perhubungan:
Merangka dan melaksanakan program-program berbentuk kemasyarakatan dan pogram kerjasama dengan pihak di luar pertubuhan .